Cada any surten diferents modes, ja sigui un ball estrafolari, una joguina o un aparell, una peça de roba…

Però, què és una moda?

En el diccionari és definida com a “un conjunt de gustos, costums i maneres de comportar-se propis d’un període de temps, d’un grup de persones o d’un país determinats”, però nosaltres la definim com a un conjunt de gustos, costums i maneres de comportar-se, que solen durar un temps indeterminat,  però breu, és a dir, creiem, que una moda pot durar tant com la gent que la segueix o la dissenya vulgui que duri.

En aquesta web parlarem sobre la moda tèxtil. La roba.